Aanmeldingsprocedure

Ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met onze school. U kunt een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met Mevr. A. de la Beij, teamleider, via 072-5348037 of via het e-mailadres:  a.delabeij@ronduitonderwijs.nl.

 

Wilt u uw zoon/dochter na het oriënterend gesprek aanmelden dan volgt er een inschrijfprocedure, waarbij documenten worden opgevraagd.

Als de vereiste documenten binnen zijn, zal de aanmelding besproken worden in de Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB heeft als taak een mogelijke plaatsing op Bureau Arbeidsparticipatie (BAP) definitief te maken. 
Het is van belang dat alle benodigde informatie tijdig wordt aangeleverd zodat de Commissie tot een gedegen besluit kan komen. 

Na bespreking in de CvB ontvangt u binnen twee weken bericht over de uitkomst hiervan. 
Als uw zoon/dochter op onze locatie geplaatst wordt, ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen heeft, kunt u uiteraard contact met ons opnemen via: bapspinaker@ronduitonderwijs.nl 

 

 

N.B. We kunnen alleen leerlingen plaatsen als er een toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven.