Branche Opleidingen

 

Om een passend onderwijsaanbod te kunnen doen, is het succesvol gebleken om onderwijs op maat, kleinschalig, te organiseren of extern individueel in te kopen. Vanuit het Bureau Arbeidsparticipatie wordt, in samenwerking met de regionale onderwijspartners (ROC’s), voor de gehele Spinaker het aanbod brancheopleidingen geacquisiteerd en georganiseerd.

Een aantal branchegerichte cursussen vergt geen grote facilitering in leermiddelen, gereedschappen en materiaal. Om deze reden is er gekozen om een aantal brancheopleidingen (SVH, VCA, Heftruck, ECDL) intern of extern te organiseren.

Uiteraard is het voor de leerlingen mogelijk zich op het BAP voor te bereiden op het theorie-examen voor het bromfietsrijbewijs, Trekkerrijbewijs, Autorijbewijs. Hiermee wordt uiteindelijk hun mobiliteit –en daarmee hun kans op de arbeidsmarkt in de regio- vergroot.

Een groot aantal verschillende opleidingen wordt extern ingekocht en georganiseerd, o.a. bij Espeq, zoals: bouw; infrastructuur; installatietechniek; elektrotechniek; horeca; dier & groen.

Maar ook zoals hieronder: stucadoren.

 

 Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is medefinancier van de activiteiten van De Spinaker!