Stage-/Transitiecoach

De complexiteit van de doelgroep vereist een grote diversiteit in het aanbod van praktijk gerelateerde werkzaamheden en passende stageplaatsen.
Voor de leerling van 15 jaar en ouder in een arbeidstoeleidend traject is intensieve begeleiding op de stageplaats noodzakelijk. Deze individuele coaching wordt vanuit het Bureau Arbeidsparticipatie gecoördineerd. Er wordt een stage- of arbeidsplaats gezocht, soms door de leerling zelf of vaak begeleid door de stagecoach. 


Een transitiecoach stelt een integraal transitieplan op waarin zowel de zorg, het onderwijs alsmede de arbeidstoeleiding een plaats heeft. De jongere wordt voorbereid op één van de drie uitstroombestemmingen: vervolgonderwijs, arbeid of dagbesteding.
De ontwikkelde strategie is succesvol. Voor alle jongeren met een ontwikkelingsstoornis, psychische, sociale, cognitieve problemen en/of gedragsproblematiek is er uitzicht op een transitie naar wonen en werk, of is er passende gespecialiseerde hulpverlening opgestart.

download hier de stagevoorwaarden